dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Bên thềm gió mát
Bé nặn đồ chơi
Mèo nằm vẫy đuôi
Tròn xoe đôi mắt
Đây là quả thị
Đây là quả na
Quả này cho bà
Quả này cho chị
Quả này cho anh

Còn đây thằng chuột
Tặng riêng chú mèo
Mèo ta thích chí
Vểnh râu meo meo.
(
Trần Đăng Khoa)