dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Mặt trời soi rực rỡ, gió lùa tóc em bay
Xách cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
Mẹ ơi mẹ nghỉ tay
Trời trưa vừa tròn bóng
Mẹ ăn cơm cho nóng (mà) để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
Mai lúa thơm xóm thơm làng
lúa thơm lựng cả bàn tay
là thơm nắng hôm nay
khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày.

Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui
Lúa xuân thêm bông, ngô khoai lên xanh ai giỏi giang tay cày
Mẹ ơi mẹ hẳn vui, chiều qua được thư bố
Lời bố khen con nhớ
mẹ đảm đang, con chăm ngoan, lúa lên xanh
Mai đây chiến thắng bố về sẽ nghe mẹ kể chuyện con
rằng con bé lon ton khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.