dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
“Tôi là cái lưỡi
Giúp bạn hàng ngày
Nếm vị thức ăn
Nào chua mặn ngọt
Những gì nóng quá
Bạn chớ vội ăn
Hãy chờ 1 tý
Không thì đau tôi”